Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Föredragning för republikens president 26.4.2019 Lag om militär underrättelseverksamhet träder i kraft vid ingången av juni

26.4.2019 11.49
FSM

Lagen om militär underrättelseverksamhet träder i kraft den 1 juni 2019. Den nya lagen innehåller bestämmelser om föremålen för Försvarsmaktens underrättelseverksamhet och om de principer som ska följas i underrättelseverksamheten, om de metoder för underrättelseinhämtning som står till myndigheternas förfogande och om beslutsfattandet om användningen av befogenheterna samt om samarbete med andra myndigheter, om förbud mot underrättelseinhämtning och om internationellt samarbete samt om styrningen av den militära underrättelseinhämtningen och om tillsynen över den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen. Republikens president stadfäste i dag den 26 april 2019 lagarna som gäller militär underrättelseverksamhet.
Beslut från föredragningen för republikens president (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen