Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Föredragning för republikens president 5.10.2018 Ändring av grundlagens bestämmelse om skyddet för förtroliga meddelanden träder i kraft i oktober

5.10.2018 14.47
JM

Grundlagen ska ändras så att man för att trygga den nationella säkerheten kan föreskriva om nödvändiga begränsningar i skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden genom en vanlig lag, då de förutsättningar som ska anses vara behövliga är uppfyllda. I praktiken innebär ändringen att underrättelselagarna kan stiftas redan under denna regeringsperiod. Republikens president stadfäste ändringen så att den träder i kraft den 15 oktober 2018 och lämnade ett uttalande som fogas till protokollet.
Presidents uttalande
Beslut från föredragningen för republikens president (på finska)

Tillbaka till toppen