Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Mer finansieringen till CSO:ernas utvecklingssamarbete – organisationer som får programstöd kan nu ansöka om tilläggsstöd 2020–2021

Utrikesministeriet 20.9.2019 11.00
Nyhet
Mer finansieringen till CSO:ernas utvecklingssamarbete – organisationer som får programstöd kan nu ansöka om tilläggsstöd 2020–2021

Tilläggsfinansieringen till civilsamhällesorganisationers (CSO) utvecklingssamarbete riktas regionalt till Afrika, och tematiskt ligger betoningen på jämställdhet, åtgärder mot och anpassning till klimatförändringen, minoriteters rättigheter och civilsamhällets utveckling.

Genom detta beslut om tilläggsfinansiering förverkligas regeringsprogrammets målsättning att höja utvecklingsfinansieringen till CSO:erna. Tillägget är ca 22 miljoner euro, varav 11 miljoner fördelas 2020 och 11 miljoner 2021. Anslaget för tilläggsfinansieringen slås slutgiltigt fast i och med att riksdagen godkänner budgeten för 2020.

Utrikesministeriet utlyser en extra ansökningsomgång för de organisationer som redan beviljats programstöd för 2018–2021. Organisationerna kan ansöka om tilläggsfinansiering för sina program för 2020–2021. Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2019.

Programstödet är statsunderstöd till finländska civilsamhällesaktörers utvecklingssamarbetsprogram.  Med program avses en helhet av projekt och verksamhet som har tydligt definierade långsiktiga utvecklingseffekter och resultatmål på programnivå. För närvarande finansierar utrikesministeriet 20 CSO:ers utvecklingssamarbetsprogram.

Läs mer om utlysningen och programstödet på utrikesministeriets webbplats om programstöd

Tillbaka till toppen