Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Migrationsinstitutets tidning lyfter fram utrikesministeriet arbete

Utrikesministeriet 28.3.2019 11.52
Nyhet

I det senaste numret av Migrationsinstitutets tidning Siirtolaisuus-Migration presenteras utrikesministeriets migrationskommunikation och projektet för frivilligt återvändande, där utrikesministeriet är delaktigt.

I projektet för frivilligt återvändande utreds bland annat hur man kan främja och stödja personer som fått ett negativt asylbeslut att återvända frivilligt till sitt hemland, och se till att personen inte lämnas vind för våg utan ekonomiskt och socialt återintegreras i den region som hen lämnat.

Men vart återvänder de som återvänder från Europa egentligen? Riikka Eela, som arbetat i projektet som ledande sakkunnig vid utrikesministeriet, påminner om att de återvändande inte alltid kan eller vill återvända till den plats de lämnat. Alla som efter en lång frånvaro återvänder till sin hemtrakt upplever att den förändrats. ”Närbutiken har lagts ned och en ny granne har flyttat in. När vi talar om dem som nu återvänder från Europa är situationen ofta mycket mer dramatisk än så. Hela kvarteret kan vara sönderbombat, grannen har stupat, vännerna är försvunna”, beskriver Eela i det nya numret av Migrationsinstitutets tidning.

Tidningen Siirtolaisuus-Migration tar också upp utrikesministeriets migrationskommunikation. Utrikesministeriets kommunikationsplanerare Rim Mezian skriver att kommunikationens syfte är att erbjuda korrekt information om till exempel människosmuggling, asylsökande och återvändande. ”I kommunikationen har vi också fokuserat på möjligheten att påverka de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration. En av målsättningarna för utrikesministeriets kommunikation har varit att förebygga terrorism och våldsam radikalisering.”

Migrationsinstitutet grundades i Åbo 1974. Det är den enda institutionen i Finland som är specialiserad både på forskning om och dokumentation av migration.

Ytterligare information:
Riikka Eela, ambassadråd, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn +358 295 350 147
Rim Mezian, kommunikationsplanerare, kommunikationsavdelningen, tfn +358 295 351 905

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

​​​​​​​Siirtolaisuus-Migration 1/2019

Tillbaka till toppen