Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Paatero kräver att höjningarna av Fortums och Neste Oils styrelsearvoden slopas

Statsrådets kommunikationsavdelning 27.1.2015 13.07
Pressmeddelande 40/2015

Ministern med ansvar för statens ägarstyrning, Sirpa Paatero, kräver att de statsägda bolagen i fråga om styrelsearvodena följer en linje som är lämplig med tanke på det samhälleliga läget. Styrelsearvodena eller höjningarna av dem får inte i nuvarande ekonomiska läge vara oskäliga, eftersom vanliga löntagare förväntas vara måttliga i fråga om lönekrav och många riskerar att förlora arbetet.

De utnämningskommittéer som bereder bolagsstämmorna för Neste Oil och Fortum, där staten är majoritetsägare, offentliggjorde förra veckan sina förslag, i vilka även ingick en betydande höjning av styrelseordförandens och ledamöternas arvoden. Utnämningskommittéerna motiverar sina förslag med att arvodena sackar efter den allmänna linjen för motsvarande bolag och med behovet att få bästa möjliga kompetens till bolagens styrelser.

Utnämningskommittéerna har i enlighet med sitt uppdrag bedömt nivån på arvodena ur bolagens synvinkel. En politiskt ansvarig beslutsfattare måste dock se på saken ur ett vidare perspektiv. Höjningarna kan under rådande läge inte anses vara passande. I Finland behövs nu en gemensam vision och alla förväntas delta i det gemensamma arbetet. En upplevd ojämlikhet i den svåra ekonomiska situationen undergräver förutsättningarna för detta, konstaterar Paatero.

Ytterligare information:
Minister Sirpa Paatero
Paavali Kukkonen, specialmedarbetare, statsrådets kansli, [email protected], tfn 050 566 3455

Sirpa Paatero
Tillbaka till toppen