Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Minister Skinnari leder förhandlingsgrupp med uppgift att trygga utrikeshandeln

Utrikesministeriet
1.4.2020 12.24 | Publicerad på svenska 1.4.2020 kl. 12.40
Pressmeddelande

Under ledning av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari inrättas en handelspolitisk förhandlingsgrupp med uppgift att förebygga och minimera de problem som coronaviruspandemin orsakar i Finlands utrikeshandel, både med tredjeländer och på EU:s inre marknad.

Till medlemmar i förhandlingsgruppen kallas ledande tjänstemän vid centrala ministerier och myndigheter, bland annat arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet och vissa organisationer underställda dessa.

Det är första gången denna typ av förhandlingsgrupp inrättas. Gruppen ska bidra till att skapa en övergripande lägesbild av de negativa effekterna och hoten mot utrikeshandeln, samt utreda olika metoder för att minimera problemen. Gruppen betraktar utrikeshandeln ur ett brett perspektiv, och tar bland annat upp frågor som gäller export, import och logistik.

En av förhandlingsgruppens viktigaste uppgifter är att finna sätt att säkerställa att det finska näringslivet är redo att handla när pandemin avtar och utrikeshandelns förutsättningar åter förbättras. Gruppen ger företrädare för näringslivet en möjlighet att lyfta fram de problem och lösningar de skönjer. Förhandlingsgruppen inleder sitt arbete den 6 april 2020.

Ytterligare information: Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn 029 535 0257.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 
Tillbaka till toppen