Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Minister Toivakka deltar i WTO:s ministerkonferens i Nairobi

Utrikesministeriet 14.12.2015 10.39
Pressmeddelande 283/2015

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka deltar i Världshandelsorganisationen WTO:s tionde ministerkonferens i Nairobi i Kenya den 15–18 december. Det är första gången som WTO:s ministerkonferens ordnas i Afrika.

Mötets huvudtema är läget och framtidsutsikterna när det gäller Doharundan (DDA, Doha Development Agenda) som inleddes 2001.

Ett av mötets mål är att nå ett avtal om ett så kallat minipaket som skulle inkludera exportkonkurrens inom jordbruket, beslut angående de minst utvecklade länderna (MUL-länderna) och beslut om att öka transparensen i regleringen och i upphandling av tjänster.

Målet när det gäller exportkonkurrensen inom jordbruket är att avskaffa och skära ned exportstöd och att precisera bestämmelserna som rör exportkrediter, livsmedelsbistånd och statliga handelsföretag. I fråga om MUL-länderna kommer man att diskutera de ursprungsregler som medför förmånsbehandling, bomullsstöd samt tull- och kvotfritt marknadstillträde. Resultatet skulle vara ökad transparens i vissa statsbidrag och fiskebidrag, dumpning och regionala frihandelsavtal.

Enligt minister Toivakka skulle en överenskommelse om minipaketet, och framför allt goda resultat gällande MUL-länderna, gagna världshandeln och de minst utvecklade ländernas ekonomiska utveckling.

Under ministerkonferensen har man också för avsikt att anta en deklaration om WTO:s resultat och kommande utmaningar som också omfattar en bedömning av Doharundans framtid och en eventuell uppdatering av WTO:s agenda med nya förhandlingsområden.

”WTO:s medlemmar borde ha möjligheten att inleda nya förhandlingar om avreglering av handeln och om att modernisera den internationella handelsagendan”, bedömer minister Toivakka. ”Förhoppningsvis når vi en lösning i Nairobi som öppnar dörren för intresserade medlemsländer att gå vidare inom ramarna för WTO.”

I samband med ministerkonferensen i Nairobi diskuteras också förnyandet av avtalet om informationsteknik och avregleringen av handeln med miljöprodukter.

Under mötet växer antalet medlemsländer i WTO med två när Liberia och Afghanistan godkänns som nya medlemmar.

Under sin resa kommer minister Toivakka att besöka Afrikas största vindkraftspark vid Turkanasjön, som byggts med stöd från Finland. I samband med ministerkonferensen har minister Toivakka också flera enskilda möten med representanter för andra WTO-länder och internationella organisationer.

Ytterligare information: Markku Keinänen, avdelningschef, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn 0295 351 460, och Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 04 63.

Tillbaka till toppen