Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header

Statsrådets allmänna sammanträde 29.11.2018 Ministrarna Niinistö, Mykkänen och Häkkänen: Fastighetsinnehav är en del av den övergripande säkerheten – övervakningen måste effektiveras

29.11.2018 14.19
FSM

Regeringen har idag till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav. Regeringens proposition innehåller totalt åtta lagförslag. I propositionen föreslås det först och främst att en lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv ska stiftas. Enligt den föreslagna lagen ska medborgare eller sammanslutningar i stater utanför EES-området behöva tillstånd för att förvärva fastigheter i Finland. Vidare föreslås det i propositionen att en lag om statens förköpsrätt ska stiftas, enligt vilken staten ska ha förköpsrätt i fastighetsförvärv nära vissa strategiska objekt. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen