Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi
SV

Misstanke om missbruk av medel i undervisningssektorns projekt som finansierats ur återuppbyggnadsfonden för Afghanistan

Utrikesministeriet 13.8.2019 15.25
Nyhet

Världsbanken har utfört en omfattande granskning av verksamheten och ekonomin i sitt projekt EQUIP II, som finansierats ur återuppbyggnadsfonden för Afghanistan. De preliminära resultaten av granskningen tyder på brister i projektdokumentationen och oklarheter i projektets upphandlingar. Projektet genomfördes inom undervisningssektorn åren 2008–2017.

I pengar har projektet, som genomfördes med stöd från flera biståndsgivare, varit värt 418 miljoner euro under projekttiden 2008–2017. Åren 2014–2017 understödde Finland EQUIP II-projektet för bättre undervisning med cirka 2,5 miljoner euro per år inom ramen för sitt totala stöd till återuppbyggnadsfonden för Afghanistan.

Kompletteringar till projektdokumentation har begärts av myndigheterna i Afghanistan. Världsbankens oberoende kontor mot korruption (Integrity Vice Presidency, INT) ansvarar för utredningen av fallet till den del det gäller oklarheter i upphandlingarna. Om utredningen bekräftar att medel har missbrukats, kan Världsbanken återkräva medlen i enlighet med sina standardförfaranden. Till projektets upphandlingar har emellertid inte kanaliserats finländska medel.

Världsbanken och Afghanistans regering ser mycket allvarligt på de preliminära resultaten av granskningen och Afghanistans regering har redan vidtagit korrigerande åtgärder. Finlands ambassad i Kabul följer tillsammans med utrikesministeriet och andra biståndsgivare hur utredningen framskrider.

Det huvudsakliga syftet med EQUIP II-projektet var att se till att i synnerhet flickor ges lika möjligheter att delta i högklassig grundutbildning. Under projekttiden ökade antalet flickor inom grundutbildningen från 1,9 miljoner till 3,4 miljoner och antalet pojkar från 2,1 miljoner till 5,5 miljoner. Dessutom byggdes det över 8 000 nya klassrum.

Ytterligare information: Titta Maja, chef för enheten för södra Asien, tfn 050 358 7247

Tillbaka till toppen