Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Olli-Pekka Rantala fortsätter som avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion, Laura Eiro blir avdelningschef för avdelningen för kunskapshantering

Kommunikationsministeriet
5.8.2021 13.15 | Publicerad på svenska 5.8.2021 kl. 13.30
Pressmeddelande

Den 5 augusti 2021 utnämnde statsrådet politices magister Olli-Pekka Rantala till avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion och juris magister Laura Eiro till avdelningschef för avdelningen för kunskapshantering för tiden 1.9.2021-31.8.2026.

Olli-Pekka Rantala har varit avdelningschef för avdelningen för kunskapshantering från ingången av 2016 till slutet av augusti och avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion sedan september 2016. Dessförinnan har han tjänstgjort som enhetsdirektör för tre enheter på ministeriets kommunikationspolitiska avdelning. Rantala har också arbetat som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Laura Eiro har varit programdirektör för nätverket för intelligenta transportsystem ITS Finland ry åren 2018-2021 och specialsakkunnig vid finansministeriet sedan februari 2021 i uppgiften som generalsekreterare för teknologidelegationen. Eiro har tidigare varit direktör för två enheter vid kommunikationsministeriet. Hon har också arbetat som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Ytterligare information:

Jussi Luomajärvi, förvaltningsdirektör, tfn 040 827 7676

Avdelningen för tjänsteproduktion
Avdelningen för kunskapshantering
Valtioneuvosto.fi - Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021

 
Tillbaka till toppen