Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Alexander Stubb har sammankallat partiföreträdarna till en gemensam överläggning om fortsättningen på social- och hälsovårdsreformen

Statsrådets kommunikationsavdelning
19.2.2015 15.08
Pressmeddelande 81/2015

Statsminister Alexander Stubb har sammankallat riksdagspartiernas företrädare till en gemensam överläggning om fortsättningen på social- och hälsovårdsreformen.

Grundlagsutskottet har i dag gett sitt utlåtande om lagförslaget om social- och hälsovårdsreformen.

Mötet ordnas i riksdagen i dag, torsdag, kl. 17.45.

– Jag tackar grundlagsutskottet och de andra utskotten som gett utlåtanden för ett sakkunnigt arbete. Det har varit klart redan från hösten att reformen ännu kräver finslipning. Social- och hälsovårdsreformen är historisk och dess grundlagsmässiga problem har varit kända. Grundlagsutskottet har nu i sitt utlåtande föreslagit klara preciseringar till lagen. Därför är det skäl att omedelbart behandla ärendet. Vi har för avsikt att i kväll besluta hur reformen ska fortsätta, konstaterar statsminister Stubb.

– Det viktiga med social- och hälsovårdsreformen är säkerställa välfungerande offentliga tjänster för alla finländare. Reformen är inte endast regeringens reform eftersom den har beretts i en parlamentarisk arbetsgrupp. Alla riksdagspartier har förbundit sig till reformen. Därför är det också viktigt att det parlamentariska arbetet fortsätter genast, avslutar Stubb.

Ytterligare information: Joonas Turunen, statsministerns specialmedarbetare, tfn 040 542 5935, statsrådets kansli

Alexander Stubb strukturreform
Tillbaka till toppen