Hoppa till innehåll

Statsminister Sanna Marins nyårshälsning 31.12.2019

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.12.2019 4.00
Pressmeddelande

Vi står inför ett nytt decennium. Det nya året för med sig mycket nytt, men också sådant som känns tryggt och bekant. Julhelgen följs av vardag, och skolan, arbetet och fritidsintressena kör igång igen. Vi är omgivna av dem vi känner, och erfarenheterna från det gångna året följer med oss in i 2020.

Vid ingången av ett nytt decennium måste vi blicka framåt. Samtidigt lönar det sig också att stanna upp ett tag och se tillbaka på det förflutna – på det Finland som under generationer har utvecklats till det land som det är i dag.

Finlands styrka ligger i människorna och kunnandet. Vi har klarat oss för att vi har haft vilja och förmåga att lära oss nytt. Vi har tagit oss från anspråkslösa förhållanden och blivit en av världens mest utbildade och kunniga nationer. Det har varit hemligheten bakom vår framgång tidigare, och kommer att vara det också i fortsättningen. Därför måste vi också i dag våga investera i människor och i kunnande. Vi måste ha mod att skapa nytt. I en värld som utvecklas snabbt räcker det inte med att lappa och laga det gamla.

Regeringen har gått in för att förnya Finland på ett stabilt, hållbart och modigt sätt. Målet för regeringens program och arbete är att göra Finland till ett ekonomiskt ansvarsfullt, socialt rättvist och ekologiskt hållbart samhälle. Vi anser att samhället kan och bör utvecklas på ett balanserat sätt. Alla människor och alla regioner måste få vara med i utvecklingen.

Vi strävar efter ekonomisk hållbarhet genom att stärka sysselsättningen. Detta innebär en aktiv sysselsättningspolitik, men också investeringar i utbildning, forskning och infrastruktur samt förnyelse av vår näringsstruktur så att den blir hållbar med tanke på klimatet.

Mycket hänger också på hur världsekonomin utvecklas. Finland är ett befolkningsmässigt litet land i utkanten av Europa, och vår ekonomi vilar i stor utsträckning på export. Regeringen kan inte göra allt, men den kan göra sitt. En stabil och förutsägbar verksamhetsmiljö är viktig för företagen. Vi bör undvika en osammanhängande politik och samtidigt reagera på konjunkturerna. Det har vi gjort i nästa års budget, som med tanke på den avtagande tillväxten är något stimulerande.

Vi strävar efter social hållbarhet genom att stärka grundskyddet och tjänsterna. Vid ingången av 2020 kommer de minsta pensionerna att stiga, höjningarna av grundskyddet att träda i kraft, finansieringen av utbildningen att öka på alla utbildningsstadier och finansieringen av basservicen att stärkas. En jämlik rätt till småbarnspedagogik på heltid återställs för alla barn, och gruppstorlekarna inom dagvården minskar.

I januari får pensionärer med låga inkomster mer pengar att leva på. Pensionen förbättras för mer än 600 000 finländare. De disponibla inkomsterna ökar för över 70 procent av finländarna. De arbetslösa kan koncentrera sig på att söka nytt arbete utan oro för nedskärningar i försörjningen, när aktiveringsmodellen slopas.

Samhällets styrka mäts inte i hur starka de rikaste är, utan i hur de medborgare som har det sämst ställt klarar sig. Frågan är om var och en har möjlighet till ett gott och värdigt liv.

Vi strävar efter ett ekologiskt hållbart samhälle genom att göra vad vi kan för att bekämpa klimatförändringen och trygga vår biologiska mångfald. Vi har förbundit oss till att Finland ska vara klimatneutralt 2035. Med tanke på kampen mot klimatförändringen står vi inför ett decennium då det krävs lösningar. Det behövs beslut som minskar utsläppen och stärker kolsänkorna. Våra åtgärder stöder sig på forskningsrön och vi tar hänsyn till lösningarnas sociala och regionala konsekvenser.

Vi vidtar klimatåtgärder i Finland, men det är minst lika viktigt att bidra till att stoppa den globala uppvärmningen. Klimatet känner inga statsgränser. Varje land måste dra sitt strå till stacken. Finland och Europa kan leda utvecklingen, och samtidigt kan vi förbättra vår egen industris och företagens konkurrenskraft. Det finns en enorm efterfrågan på och en marknad för ny klimatteknik. Är vårt land redo att vara en modig föregångare och öka sitt välstånd?

Det gångna året har varit arbetsfyllt och händelserikt. År 2019 har innefattat bland annat riksdagsval och Europaparlamentsval samt Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Vi har haft tre regeringar och två expeditionsministärer.

Hemma hos oss, liksom i många andra finländska hem, har vi under julen följt dokumentärserien Koivisto, som skildrar president Mauno Koivistos liv och karriär. Serien ger oss en bra påminnelse om de brokiga skedena i vårt lands historia och politik. I en historisk kontext ställs också dagens politiska turbulens i rätt proportioner.

President Koivistos ord lämpar sig väl inför det stundande decenniet:

”Om vi inte med säkerhet vet hur det kommer att gå, kan vi anta att allt går bra.”

Jag önskar alla finländare ett gott nytt år och decennium!

Sanna Marin
statsminister