Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Försvarsanslagen ökar något - en betydande del av budgeten går till den materiella beredskapen

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2019 11.40
Pressmeddelande

Budgetförslaget för försvarsministeriets förvaltningsområde 2020 uppgår sammanlagt till 3,16 miljarder euro, vilket är ca 24 miljoner euro (0,8 procent) mer jämfört med årets budget. Utgifterna för försvarsministeriets förvaltningsområde utgör 1,26 procent av den beräknade bruttonationalprodukten 2020 (1,30 procent år 2019).

Försvarsmaktens omkostnader på nästan samma nivå som tidigare

Justeringar av löner och andra kostnader ökar förvaltningsområdets utgifter med 33 miljoner euro. Utgående från regeringsprogrammet föreslås det ett tillägg på 10 miljoner euro i försvarsmaktens omkostnadsanslag. Av denna summa avsätts sju miljoner euro för att inrätta hundra nya platser vid försvarsmakten. Både för repetitionsövningar och den frivilliga försvarsutbildningen föreslås ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro.

Största delen av budgeten går till materiell beredskap

Av anslagen för det militära försvaret (utan mervärdesskatt) används en stor del, det vill säga cirka 1,17 miljarder euro (43 procent), för den materiella beredskapen. Denna summa täcker upphandlingen av försvarsmateriel samt utgifterna för utrustning av trupper och underhåll av materiel, vilket sker med omkostnadsfinansiering.

Separat anslag för beredning av upphandlingen av multirollsjaktplan

För det förberedande arbetet innan man tar ett beslut om att upphandla multirollsjaktplan reserveras ett anslag på 20 miljoner euro som föreslås överföras till budgetår 2020 från budgetramen för HX-projektet 2021.

Försvarsmakten får två nya beställningsfullmakter

För upphandling av försvarsmateriel föreslås en beställningsfullmakt på ca 54 miljoner euro ("Materiell utveckling av Försvarsmakten 2020"). Utgifterna för upphandlingen infaller under åren 2020 - 2022. Avsikten är bland annat att upphandla pionjärutrustning samt uppdatera det bepansrade hjulfordonsmaterialet och systemet för att framkalla ljud från explosion och skottlossning, vilket används vid utbildning. Ytterligare föreslås det en beställningsfullmakt på 132 miljoner euro för försvarsmaktens omkostnader som ska användas för upphandling av reservdelar samt för avtalen om service och underhåll av systemen.

Ökat stöd för frivilligt försvar

Enligt regeringsprogrammet ska det säkras att försvarsorganisationerna har tillräckliga resurser och att lagen om frivilligt försvar genomförs. Det föreslås att försvarsutbildningsföreningen får 2,8 miljoner euro i ytterligare stöd, vilket sker genom försvarsförvaltningens interna anslagsöverföringar. För försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet.

Militära krishanteringen har Libanon, Irak och Afghanistan i fokus

För den militära krishanteringens materiel- och förvaltningsutgifter föreslås ungefär 60 miljoner euro. Utgifterna för underhåll av Finlands krishanteringstrupper (53 miljoner euro) ingår i utrikesministeriets anslag. Enligt rådande bedömning kommer krishanteringstruppernas sammanlagda styrka vara högst 500 årsverken.

Ytterligare information:

Kristiina Olsson, ekonomidirektör, tfn 0295 140 220
 
Tillbaka till toppen