Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Försvarsminister Kaikkonen till möte för försvarsministrarna i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel

Ministry of Defence 8.11.2019 11.55 | Publicerad på svenska 8.11.2019 kl. 12.10
Pressmeddelande

Försvarsminister Antti Kaikkonen deltar den 12 november 2019 i ett möte för försvarsministrarna i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel. Ordförande för mötet är Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. I samband med utrikesrådet sammanträder också Europeiska försvarsbyråns styrelse.

Temat för den första arbetssessionen för rådet, som sammanträder i sammansättningen försvarsministrar, är säkerhet och försvar. I synnerhet diskuteras det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och kopplingarna mellan försvarsinitiativen. Under de senaste åren har EU:s försvarssamarbete gjort stora framsteg. Under ordförandeskapet har Finland velat säkerställa att redan uppställda mål också implementeras effektivt.

Vid mötet fattas också beslut om nya Pesco-projekt. Finland kommer att ansluta sig till ett projekt som syftar till att utveckla skyddet mot bl.a. medeldistansrobotar och missiler som flyger med flerfaldig ljudhastighet.

Vid den andra arbetssessionen ger ministrarna en översikt över EU:s militära krishanteringsinsatser. För närvarande har EU sex militära insatser på gång, varav Finland deltar i tre. Krishantering är en viktig del av Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Som avslutning på dagen diskuteras samarbetet mellan EU och Nato under en lunch, till vilken också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har bjudits in. Under sitt EU-ordförandeskap har Finland betonat vikten av förbindelserna mellan EU och Nato och ett fördjupat samarbete. Samarbetet fokuserar för närvarande på t.ex. avvärjande av hybridhot, militär rörlighet och cybersäkerhet.

Ytterligare upplysningar om mötet ges vid försvarsministeriet av Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn +358 295140058 och Kristian Vakkuri, specialsakkunnig vid kommunikationsenheten, tfn +358 295 140123.

Läs mer om centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap

EU:s nya initiativ som gäller säkerhet och försvar: https://eu2019.fi/sv/bakgrunder/nya-initiativ-som-galler-sakerhet-och-forsvar
EU:s militära och civila krishantering: https://eu2019.fi/sv/bakgrunder/militara-och-civila-krishantering
EU:s och Natos samarbete: https://eu2019.fi/sv/bakgrunder/eu-och-nato

Tillbaka till toppen