Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Försvarsminister Kaikkonen deltar i det nordiska försvarsministermötet i Stockholm

Försvarsministeriet 18.11.2019 12.15 | Publicerad på svenska 18.11.2019 kl. 12.20
Pressmeddelande

Försvarsminister Antti Kaikkonen deltar i det nordiska försvarsministermötet den 19-20 november 2019 i Stockholm. I samband med mötet ordnas dessutom arbetssessioner mellan försvarsministrarna i de nordiska och de baltiska länderna samt Norra gruppen (Northern Group). Sverige har varit ordförande för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco år 2019, och mötena är en del av programmet under ordförandeåret.

Vid sitt möte kommer de nordiska försvarsministrarna att diskutera aktuella frågor inom det nordiska försvarssamarbetet, såsom aktuella frågor inom det militära samarbetet, sakkomplex som hänför sig till totalförsvaret samt materielsamarbetet mellan länderna. Vidare är avsikten att vid mötet anta den kriskonsultationsmekanism som utarbetats i enlighet med målen i den nya visionen för Nordefco, Vision 2025.

Vid de nordiska och de baltiska ländernas arbetssession diskuteras säkerhetssituationen i närområdet samt utvecklandet av försvarssamarbetet både på regional och på europeisk nivå.
På agendan för Norra gruppens session står militär rörlighet (Military Mobility), strategisk kommunikation och säkerhetssituationen i regionen. I Northern Group ingår utöver de nordiska och de baltiska länderna också Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information om mötena av Erkki Aalto, specialsakkunnig, tfn 0295 140 312 och Lari Pietiläinen, ministerns adjutant, kommendörkapten, tfn 0295 140 102 samt om kommunikationen av Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, tfn 0295 140 123.

Tillbaka till toppen