Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Försvarsmakten upphandlar livscykelstödtjänster

Försvarsministeriet 10.1.2019 14.45 | Publicerad på svenska 10.1.2019 kl. 14.50
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö har gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att i överensstämmelse med det strategiska partnerskapskontraktet av Patria Aviation Oy för år 2019 upphandla livscykelstödtjänster för systemen inom den militära luftfarten och sjöförsvaret samt spanings-, övervaknings- och ledningssystemområdet. Tjänsternas totala värde uppgår till cirka 80,1 miljoner euro. Upphandlingens sysselsättande effekt inom landet är cirka 500 årsverken.

Motsvarande kontrakt har också ingåtts med Insta Group och Combitech Oy. Kontraktens totala värde med Insta Group är cirka 9,8 miljoner euro och med Combitech 5,1 miljoner euro. Båda upphandlingarnas sysselsättande effekt är 50 årsverken.

Genom upphandlingen garanteras hög driftsäkerhet och tillräcklig industriell kapacitet för systemen under normala förhållanden. De i sin tur möjliggör att systemens kapacitet kan utnyttjas i alla beredskapstillstånd.

Ytterligare information ges vid försvarsministeriet av Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 140 412 och vid staben för Försvarsmaktens logistikverk av Ville Tuokko, informatör, tfn 0299 570 126.

Tillbaka till toppen