Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Lagen om militär disciplin och brottsbekämpning ska ses över

Puolustusministeriö 16.1.2020 10.14 | Publicerad på svenska 16.1.2020 kl. 10.20
Pressmeddelande

Försvarsministeriet har den 15 januari 2020 tillsatt en arbetsgrupp, som har till uppgift att bedöma behoven att ändra lagstiftningen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, och vid behov bereda ett förslag till reform av lagstiftningen.

Lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) trädde i kraft den 1 maj 2014. Efter att lagen trätt i kraft har det inte tillsatts något särskilt uppföljningsprojekt för verkställigheten av lagen eller gjorts någon utredning om hur lagen fungerar. I verksamhets- och ekonomiplanen för förvaltningsområdet för åren 2019-2023 har försvarsministeriet nämnt att behovet av ändringar i bestämmelserna i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten ska utredas under perioden, i synnerhet i fråga om förundersökningsärenden, och behövliga ändringar i lagstiftningen göras.

På grund av förändringarna i den säkerhetspolitiska omgivningen är det nödvändigt att se över om Försvarsmaktens befogenheter för förundersökning och brottsbekämpning är tillräckliga. Genom ändringen strävar man också efter en effektivare användning av säkerhetsmyndigheternas resurser.

I lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten föreskrivs både om Försvarsmaktens förundersökningsuppgift (5 kap.) och om förebyggande och avslöjande av brott (9 kap.). Det har konstaterats att det finns behov av ändringar i båda helheterna.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av arbetsgruppens ordförande, Jenni Herrala, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 140 601.

Tillbaka till toppen