Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Rakennepoliittinen ohjelma talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.2.2014 10.06
Tiedote 40/2014

Talouspoliittinen ministerivaliokunta kuuli tiistaina 4. helmikuuta kokouksessaan valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmän arvion ohjelman toimeenpanon etenemisestä.

Arvion perusteella ministerivaliokunta totesi, että vaikka useat ministerityöryhmät ovat jo aloittaneet valmistelut hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanopäätöksen perusteella, on myös asioita, joiden käsittely ministerityöryhmien tasolla ei ole vielä alkanut. Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa joulukuussa sovitun mukaisesti ministerivaliokunta odottaa, että valmistelu tapahtuu seuraavasti:

- sosiaali- ja terveyspoliittisten toimien käsittelyn koordinoi STM
- koulutus- ja sivistyspoliittisten toimien käsittelyn koordinoi OKM
- teollisuus- ja elinkeinopoliittisten toimien käsittelyn koordinoi TEM
- kilpailupoliittisten toimien käsittelyn koordinoi TEM
- asuntopoliittisten toimien käsittelyn koordinoi YM
- työllisyyspoliittisten toimien käsittelyn koordinoi TEM
- valtionhallintoa ja palvelurakenteita koskevien toimien käsittelyn koordinoi SM.

Ministerivaliokunta korostaa, että rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano on asetettava ministeriöissä kaikkien muiden hankkeiden edelle. Ohjelman toimeenpanoon on varattava tarvittavat resurssit hallinnonalojen sisällä niin, että ohjelma toteutuu konkreettisesti hallituksen aiemmin päättämällä tavalla ja aikataulussa.

Jos ministeriöt eivät pysty esittämään konkreettisia esityksiä päätöksiksi, jotka uskottavasti vähentävät kuntien menoja hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanopäätöksen mukaisesti, tulee ministeriöiden esittää vaihtoehtoiset toimet, jotka tuottavat vastaavansuuruiset kuntien menojen vähennykset. Tähän liittyen hallitus totesi päätöksessään marraskuussa, että kehykseen jo sisältyviä kuntien menoja lisääviä hankkeita arvioidaan kriittisesti kehyspäätöksen yhteydessä.

Valtiovarainministeriö pyytää ministeriöitä tarkentamaan rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon liittyviä hallinnonalojensa kehysesityksiä, kun se toimittaa ministeriöihin oman ehdotuksensa hallinnonalojen kehyksiksi perjantaina 7. helmikuuta. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevien toimien osalta tulee ottaa huomioon myös niiden vaikutus kuntien menoihin.

Tarkentuneet esitykset käydään läpi ja ohjelman toimeenpanon eteneminen muiltakin osin varmistetaan ministeriöiden ja valtiovarainministeriön välisissä kehysneuvotteluissa helmikuussa. Ministeriöiden tulee valtiovarainministeriön kehysehdotukseen antamansa palautteen yhteydessä toimittaa selvitys rakennepoliittisen ohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta myös niiltä osin kun ne eivät vaikuta kehykseen.

Rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmä tuo hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 25. helmikuuta arvion lisätoimenpiteiden tarpeesta, jonka pohjalta ministerivaliokunta suuntaa lisätoimenpiteiden valmistelua. Johtoryhmä tuo raportin rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottojen pohjalta täsmennetyt ehdotukset lisätoimenpiteiksi talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn 18. maaliskuuta. Lopulliset päätökset lisätoimista tehdään hallituksen kehysneuvotteluissa 24. ja 25. maaliskuuta.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Turunen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 292

regeringen strukturreform
Tillbaka till toppen