Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Undantagsbeslut som gäller byggande överförs i sin helhet till kommunerna

Ympäristöministeriö 17.12.2015 14.09
Pressmeddelande

Regeringen har i dag överlämnat en proposition om undantagsbeslut som gäller byggande. I propositionen föreslås det att markanvändnings- och bygglagen ändras så att närings-, trafik- och miljöcentralernas nuvarande rätt att bevilja undantag i sin helhet överförs till kommunerna. Propositionen har sin grund i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram.

Redan i dag fattas merparten av undantagsbesluten av kommunerna. I och med ändringen av lagen överförs bl.a. alla undantagsbeslut som gäller strandbyggande till kommunerna.

Det föreslås också att markanvändnings- och bygglagen ska ändras så att områdesvisa undantag även gäller ändring av utrymmen i befintliga affärs- eller kontorsbyggnader på ett detaljplaneområde så att de tas i bruk för boende eller för något annat ändamål som inte medför miljöstörningar.

Förutsättningarna för undantag förblir oförändrade.

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2016.

Mer information:

Mirkka Saarela, regeringssekreterare, tfn 0295 250 365, [email protected]

Kimmo Tiilikainen norminpurku
Tillbaka till toppen