Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Rapporten Voiman Venäjä belyser Rysslands nuläge och framtid

Utrikesministeriet 12.3.2019 9.50
Nyhet

I rapporten Voiman Venäjä (ung. Ryssland och styrkan) granskas Rysslands nuläge och framtid med tanke på säkerheten.

Rapporten är en fortsättning på den Rysslandsutredning som försvarsministeriet beställer en gång per regeringsperiod: Haasteiden Venäjä (Utmaningarnas Ryssland) gavs ut 2008 och Muutosten Venäjä (Förändringarnas Ryssland) 2012.

Rapporten Voiman Venäjä utarbetades på uppdrag av försvarsministeriet, inrikesministeriet och utrikesministeriet, och försvarsministeriet samordnade arbetet.

Målet med rapporten är att öka den vetskap om och förståelse av Ryssland som gäller säkerheten. Vidare är ett mål att utveckla  kunnandet och samarbetet inom studierna på området. Också studerande och unga forskare i början av sin karriär deltog, och de fick värdefulla lärdomar av arbetet. I projektet förenades också kunnandet forskarna och myndigheterna emellan, och detta samarbete kommer i fortsättningen att utvecklas så att det blir mera systematiskt än tidigare.

I projektet koncentrerade man sig på tre huvudteman: Rysslands utrikespolitik, det militära försvaret och försvarsindustrins resurser och den interna utvecklingen.

I de tre temagruppernas arbete medverkade under året över 40 sakkunniga från universitet, forskningsinstitut och myndighetsparter.

Temagrupperna hade till uppgift att bedöma fenomenets nuläge och förändrings- och kontinuitetsfaktorer. Vidare granskades verkningarna på Rysslands stabilitet och relationerna mellan Finland och Ryssland samt verkningarna med tanke på närområdet och den internationella säkerheten. I projektet realiserades också ett arbete där det gällde att förutseende pejla Rysslands framtid.

Rapporten är resultatet av de i projektet medverkande sakkunnigas arbete, och varje temagrupp svarar för sitt eget kapitel utifrån det uppdrag de fått. Följaktligen representerar rapporten inte statsförvaltningens syn.

BILAGA: Huvudbudskapen temavis i rapporten Voiman Venäjä (utrikespolitiken, det militära försvaret och försvarsindustrins resurser och den interna utvecklingen samt framtidsscenarier för Ryssland).

Rapporten Voiman Venäjä

 

Mer information ges vid försvarsministeriet av
Terhi Ylitalo, specialsakkunnig, tfn 0295 140 143.
Aleksi Kuutio, specialsakkunnig, tfn 0295 140 128.

Tillbaka till toppen