Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Genomforandet av regeringsprogrammet
Regeringens brådskande höst inleddes med budgetförhandlingar

Valtioneuvoston kanslia 1.10.2021 14.00

Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 14.39
Regeringens brådskande höst inleddes med budgetförhandlingar

Vid sina budgetförhandlingar i september fattade statsminister Marins regering beslut om betydande satsningar på tillväxt, klimat och sysselsättning samt på avvecklingen av vårdskulden och den eftersatta servicen. Budgetpropositionen för 2022 skapar förutsättningar för hållbar tillväxt för tiden efter coronakrisen.

En viktig etapp i genomförandet av regeringsprogrammet uppnåddes när regeringen överlämnade en proposition till riksdagen med förslag till familjeledighetsreform. Syftet med familjeledighetsreformen är att öka jämställdheten både i familjernas vardag och i arbetslivet. Målet är att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden genom att fördela familjeledigheterna jämnare mellan två föräldrar. Detta påverkar också attityderna, vilket i sin tur kan minska diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.

En annan viktig milstolpe var regeringens proposition med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Syftet med lagen är att utveckla möjligheterna att förebygga skador och att göra förfarandena för beviljande, utbetalning och övervakning av ersättningarna tydligare.

Vid budgetförhandlingarna fastställde regeringen en färdplan för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring. Målet är att göra Finland till ett lockande land att arbeta och studera i, till exempel genom att göra invandringsprocessen smidigare. I september överlämnade regeringen också statsrådets försvarsredogörelse och en proposition om införande av en mekanism för lägsta pris vid beskattningen av torv.

Tillbaka till toppen