Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Valtioneuvoston puolustusselonteko uudistaa paikallispuolustusta

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2021 13.36
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi 9.9.2021 istunnossaan valtioneuvoston puolustusselonteon annettavaksi eduskunnalle.

Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan, että Suomen puolustuskyky vastaa toimintaympäristön vaatimuksia. Puolustusselonteon linjaukset ja niiden toimeenpano ulottuvat vuosikymmenen loppuun.

Suomen puolustuksen toimintaympäristö säilyy jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana. Maa-, meri- ja ilmaulottuvuuksien lisäksi korostuvat kyber- ja informaatiotoimintaympäristöt sekä avaruus. Arktisten lähialueiden merkitys kasvaa.

Puolustushallinto varautuu laaja-alaiseen vaikuttamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa osana kehittyvää kokonaisturvallisuuden mallia. Viranomaisten välistä yhteistyötä on edelleen kehitettävä kyberpuolustuksen, strategisen viestinnän ja informaatiopuolustuksen alalla. Kybertoimintaympäristön uhkia ja niihin liittyviä kansallisia kehittämistoimia arvioidaan tarkemmin käynnistymässä olevassa selvitystyössä.

Puolustusselonteko uudistaa puolustusvoimien joukkorakennetta. Sodan ajan joukot jaetaan jatkossa käyttöperiaatteen mukaan operatiivisiin joukkoihin ja paikallisjoukkoihin. Paikallisjoukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen muuttamalla pääosa alueellisista joukoista paikallisjoukoiksi. Samalla paikallisjoukkojen tehtäväkenttä laajenee ja vaatimustaso nousee. Viranomaisyhteistyön merkitys ja reserviläisten rooli korostuvat.

Puolustusvoimiin aikaisempina vuosina kohdistetut säästövelvoitteet ja nykyisin käytössä olevat resurssit asettavat haasteita toiminnan ja valmiuden ylläpitämiselle nykytasolla sekä rajoittavat Puolustusvoimien varautumista pitkäkestoiseen kriisiin ja sodankäyntiin.

Valmiuden ylläpito, asevelvollisten kouluttaminen sekä uusien suorituskykyjen kehittäminen edellyttävät Puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäämistä asteittain 500 henkilötyövuodella 2020-luvun loppuun mennessä.

Tiivis kansainvälinen puolustusyhteistyö vahvistaa Suomen puolustuskykyä. Suomella tulee olla kyky toimia yhdessä keskeisimpien kumppanien kanssa, erikseen päätettäessä, kaikissa Suomeen vaikuttavissa turvallisuustilanteissa mukaan lukien kriisiaikana.

TP-UTVA on ohjannut valtioneuvoston puolustusselonteon valmistelua. Puolustusselontekoa on valmisteltu poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja sen laatimisessa on kuultu parlamentaarista seurantaryhmää. Kyseessä on järjestyksessään toinen puolustusselonteko. Edellinen puolustusselonteko valmistui 16.2.2017.

Selonteko on julkaistu kokonaisuudessaan puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteissa:

suomeksi http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-820-8
ruotsiksi http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-836-9
englanniksi http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-852-9

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat ylijohtaja Esa Pulkkinen p. 0295 140 300 ja neuvotteleva virkamies Karoliina Honkanen p. 0295 140 354.

 
Tillbaka till toppen