Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsprojekt 2021–2024

Utrikesministeriet 31.1.2020 10.30
Nyhet

Från den 31 januari till den 31 mars 2020 kan finländska civilsamhällesorganisationer ansöka om statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt 2021–2024.

Utrikesministeriet öppnar den 31 januari en ansökningsomgång för projektstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete 2021–2024. Enligt den preliminära planen kommer det under den här ansökningsomgången att allokeras sammanlagt cirka 25 miljoner euro för 2021–2024.

Statsunderstödet är beroende av prövning och när det beviljas och används gäller statsunderstödslagen (688/2001). De allmänna villkoren för beviljandet av statsunderstöd är fastställda i 7 § i statsunderstödslagen.

Projektstöd kan sökas för utvecklingssamarbetsprojekt som uppfyller ansökningskriterierna detta gäller även pågående projekt under åren 2021–2022. Statsunderstödet är avsett för verksamhet som eliminerar extrem fattigdom, minskar ojämlikhet och tillgodoser de mänskliga rättigheterna i enlighet med FN:s agenda för hållbar utveckling (Agenda 2030), tyngdpunkterna i Finlands utvecklingspolitik och utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017). Målet är också att stärka kapaciteten och utrymmet för civilsamhället i utvecklingsländer.Projektstöd kan endast sökas för projektets operativa skede.  Projektstödet är tidsbestämt.

 

Statsunderstödet kan högst täcka 85 procent av projektets hela budget, eller 92,5 procent om projektets huvudsakliga mål är att främja tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Den resterande delen ska organisationen finansiera själv. Utlysningen om ansökan om projektstöd, ansökningsblankett, basinformationsanmälan, ansökningsvillkor och mer information finns på webbplatsen Projektstöd till civilsamhällesorganisationer.

Ansökan om projektstöd ska göras med utrikesministeriets blanketter, som finns på samma webbplats. För att kunna lämna en ansökan om projektstöd måste man först lämna in en basinformationsanmälan till utrikesministeriet via e-tjänsten. Basinformationsanmälan ska lämnas in före den 10 mars 2020. Anvisningar om hur e-tjänsten används finns på samma webbplats. För att använda e-tjänsten krävs KATSO-autentisering.

Ansökan med bilagor ska vara inlämnad via utrikesministeriets e-tjänst senast tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

Organisationen kan skicka frågor till utrikesministeriets enhet för det civila samhället KEO-30 ([email protected]) fram till den 9 mars 2020. Frågorna märks med rubriken ”Ansökan om projektstöd 2020”. Svaren publiceras på utrikesministeriets webbplats i två etapper: frågor som lämnats in före den 10 februari 2020 besvaras senast den 14 februari 2020 och frågor som lämnats in före den 9 mars 2020 besvaras senast den 13 mars 2020.

Tillbaka till toppen