Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Stubbin hallitus pitää kiinni sovitusta ja panostaa kasvuun

Statsrådets kommunikationsavdelning
19.6.2014 15.00
Tiedote 256/2014

Hallitustunnustelija Alexander Stubbin johdolla käydyt minihallitusneuvottelut ovat päättyneet viiden puolueen yhteisymmärrykseen uudesta hallitusohjelmasta. Hallituksen tavoitteena on avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi.

Vahva julkinen talous on kestävän hyvinvoinnin edellytys. Stubbin hallituksen ohjelma perustuu pääministeri Kataisen hallituksen tekemiin rakennepoliittisiin päätöksiin sekä julkisen talouden sopeuttamista koskeviin linjauksiin. Hallitus haluaa ylläpitää talouspoliittista vakautta. Aiemmin sovittuja kehyssääntöjä noudatetaan ja velkaantuminen taittuu vuonna 2018.

Stubbin hallituksen toinen painopiste on luoda uutta kasvua sekä työpaikkoja. Hallitus sitoutuu välttämään elinkeinoelämälle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Hallitusneuvottelussa päätettiin myös kattavista uusista lisäpanostuksista kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Uudet kasvutoimet on kirjattu Stubbin hallituksen ohjelmatekstiin. Hallitus sitoutuu esimerkiksi edistämään merkittäviä liikennehankkeita, kuten Pisara-rataa, länsimetroa sekä Tampereen kaupunkiraitiotietä. Asuntomarkkinoille tehdään useita rakentamista vilkastavia toimia sekä selvitetään valtion, kuntasektorin ja yksityisen sektorin rakennuttajayhtiön perustamisen tarve. Hallitus ei ota käyttöön windfall-veroa. Myös yritysten edustusmenojen 50% vähennyskelpoisuus palautetaan työpaikkojen lisäämiseksi vuoden 2015 alusta. Lisäksi kotimaisen kysynnän ja ostovoiman sekä työllisyyden parantamiseksi eläkkeiden ja ansiotulojen verotukseen tehdään täysimääräiset ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset kolmeen alimpaan tuloluokkaan vuonna 2015 ja jäädytys siirretään vuoteen 2016. Lapsiperheiden asemaa tuetaan verovähennysjärjestelmää kehittämällä.

Hallitus parantaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta työnteon kannattavuuden parantamiseksi sekä työllisyysasteen nostamiseksi. Hallitus jatkaa määrätietoista työtä vaikeasti työllistyvien työttömyyden lieventämiseksi.

Stubbin hallitus huolehtii ulko- ja turvallisuuspolitiikan jatkuvuudesta, ennustettavuudesta ja johdonmukaisuudesta.

Tillbaka till toppen