Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland ger humanitärt bistånd till Jemen och Afrika

Utrikesministeriet 20.12.2017 14.11 | Publicerad på svenska 20.12.2017 kl. 14.20
Pressmeddelande

Pressmeddelande 226/2017
20.12.2017

Finland hjälper områden som lider av konflikter och torka i Jemen, nordöstra Nigeria, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien.

”I årets sista stödbeslut fokuserar vi på kriser där hjälpbehovet är synnerligen stort och brådskande just nu”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

I det krigsdrabbade Jemen är miljontals människor i behov av internationellt bistånd. Nästan en miljon människor har insjuknat i kolera sedan i våras och landet hotas av den värsta hungersnöden på flera årtionden. Finland riktar totalt 2,5 miljoner euro till Jemen genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR (1,5 miljoner euro) och FN:s livsmedelsprogram WFP (1 miljon euro).

Finland beviljar också ytterligare bistånd till områden som lider av akuta kriser i Afrika. Finland stöder nordöstra Nigeria med 1,5 miljoner euro genom UNHCR. Genom FN:s livsmedelsprogram WFP riktas 750 000 euro till Etiopien och en miljon euro till Demokratiska republiken Kongo. I Kongo har 3,8 miljoner människor blivit tvungna att lämna sina hem på grund av flera olika konflikter. Där pågår nu en av världens snabbast eskalerande humanitära kriser.

Finland ger också 8 miljoner euro i allmänt bidrag till WFP. Organisationen får själv fatta beslut om hur de allmänna bidragen riktas, vilket ofta ökar kostnadseffektiviteten och gör biståndet snabbare.

I och med dessa utbetalningar uppgår Finlands humanitära bistånd till 81,3 miljoner euro 2017. Kring en tredjedel består av allmänna bidrag, en tredjedel har riktats till Mellanöstern och en knapp tredjedel till Afrika. Finland har därtill bidragit till humanitärt bistånd i Afghanistan, Myanmar, Nordkorea och Ukraina.

När det gäller tematiska frågor har Finland bland annat varit värdland för den internationella konferensen om bistånd till Syrien, arbetat för ställningen för personer med funktionsnedsättning i det humanitära biståndet och deltagit i att utveckla flexibla finansieringsformer.

Världens humanitära situation har försämrats under 2017. Enligt FN:s färska bedömning finns det nu 136 miljoner människor i världen som är i behov av humanitärt bistånd och skydd. Det internationella samfundet har emellertid lyckats leverera mer bistånd än någonsin tidigare, vilket räddat miljontals liv runt om i världen.

Ytterligare information: Claus Jerker Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 0295 351 234, [email protected]

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Kai Mykkänen
Tillbaka till toppen