Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finland ger starkt stöd till FN:s befolkningsfond och FN:s jämställdhetsorganisation

Utrikesministeriet 17.4.2020 9.44 | Publicerad på svenska 17.4.2020 kl. 10.30
Pressmeddelande

Finland ökar sitt stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och jämställdhetsorganisation UN Women. Coronapandemin kommer att ha långsgående konsekvenser för kvinnors ställning i olika delar av världen.

Coronaviruskrisen drabbar fattiga och bräckliga stater, samhällen och befolkningsgrupper hårdast. Särskilt svårt är läget för de kvinnor som utför vård- och omsorgsarbete, såväl med lön som utan, och vars ekonomiska och samhälleliga skyddsnät är svaga.

”Globalt står kvinnor för 70 procent av all vård, service och städning, och de fortsätter arbeta oberoende av krisen, med låg lön eller helt utan ersättning. I hanteringen av krisen bör vi fästa särskild uppmärksamhet vid kvinnors hälsa och socioekonomiska ställning”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Det är också mycket bekymrande att överbelastade hälso- och sjukvårdssystem inte kan erbjuda kvinnor och flickor de tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa som det fortsättningsvis finns ett stort behov av.”

Karantäner och utegångsförbud gör det också svårare att motarbeta våld mot kvinnor. FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat regeringar i hela världen att som en del av åtgärderna mot coronaviruset skydda kvinnor och flickor eftersom familjevåldet har ökat kraftigt under de senaste veckorna.

Flexibelt stöd i krissituationer

FN:s befolkningsfond UNFPA och jämställdhetsorganisation UN Women hör till Finlands viktigaste samarbetspartner inom FN. I år stöder Finland befolkningsfonden med 33 miljoner euro och UN Women med 19 miljoner euro i allmänt verksamhetsbidrag. Denna allmänna finansiering är flexibelt stöd som organisationen kan rikta dit den behövs mest.

Befolkningsfonden UNFPA främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom att förbättra tillgången till service, till exempel preventivmedel och familjeplanering, och minska mödradödligheten. Organisationen arbetar också för att utrota könsrelaterat våld och skadliga seder, som till exempel könsstympning och barnäktenskap. Under coronaviruskrisen har UNFPA också utrustat vårdpersonal med nödvändig och kritisk medicinsk utrustning, såsom hygien- och sanitetsartiklar, skyddsutrustning och hjälpmedel som behövs vid förlossningar.

Målet med UN Womens verksamhet är att främja jämställdhet mellan könen, avskaffa diskriminering och stärka kvinnors och flickors ställning, möjligheter och rättigheter. Organisationen leder och samordnar FN:s jämställdhetsarbete. Under coronapandemin arbetar UN Women aktivt för att förebygga våld mot kvinnor och för att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i beslutsfattandet som rör krisen. Genom organisationen nås också kvinnor som hör till de mest sårbara grupperna, som till exempel kvinnor utan rättigheter som sköter hushållsarbete i familjer, flyktingar och kvinnor med funktionsnedsättning. UN Women har sammanställt en covid-19-åtgärdslista med jämställdhetsperspektiv till stöd för beslutsfattare.   

Att förbättra kvinnors och flickors ställning och rättigheter är en av Finlands främsta utrikespolitiska prioriteringar. Finland är ordförande i UN Womens styrelse 2020.
 

Läs mer: Finlands och sex andra europeiska länders utvecklingsministrar framhåller vikten av globalt samarbete under FN:s ledning i krissituationer. Ställningstagandet har publicerats i tidningen The Daily Telegraph.

 

Tillbaka till toppen