Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland ökar sin klimatfinansiering till Afrika

Utrikesministeriet 18.12.2017 11.47 | Publicerad på svenska 18.12.2017 kl. 11.50
Pressmeddelande

Pressmeddelande 223/2017
18.12.2017

Finland finansierar en ny regional fond för energi- och miljöpartnerskap i södra och östra Afrika med 15 miljoner euro under åren 2018–2022. EEP Trust Fund, som inleder sin verksamhet i januari, kommer att arbeta underställd Nordiska utvecklingsfonden i Helsingfors.

”Att energiproduktionen mångdubblas är ett villkor för Afrikas utveckling. Hur detta ska göras utan utsläpp är en avgörande fråga för hela klimatförändringen. Vår insats tar itu med denna utmaning”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Fonden fokuserar på förnybar energi och energieffektivitet och är en fortsättning till EEP-programmet (Energy and Enviroment Partnership) som Finland upprättat och understött med 21,5 miljoner euro åren 2010–2017. Genom att överföra EEP-programmets finansiering till en fond kan utrikesministeriet bättre möta behovet av olika sorters finansieringsmekanismer, det vill säga övergå från bistånd till mer mångsidiga lån och garantier.

Tillsvidare har Finland, Nordiska utvecklingsfonden och Österrike preliminärt lovat finansiera fonden med totalt 28 miljoner euro. Fonden är inriktad på 15 länder i södra och östra Afrika, varav åtta räknas till de minst utvecklade länderna (Least Developed Countries, LDC).

Genom EEP-programmet har tillsvidare mer än 800 000 hushåll fått tillgång till förnybar energi. Därtill har programmet gett upphov till mer än 6 400 nya arbetstillfällen varav 2 500 innehas av kvinnor. Växthusgasutsläppen har minskat med ca 350 000 ton.

EEP-programmet har erbjudit såddfinansiering åt innovativa företag och organisationer vars verksamhet är i startgroparna. Med hjälp av stödet har företagen utvecklat sin affärsverksamhet så den blivit ekonomiskt hållbar. De projekt som fått finansiering har förbättrat människors tillgång till energi, ökat energisäkerheten och hejdat klimatförändringen.

Den nya fonden stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom fonden stöds fattigdomsminskning, jämställdhet, tillgång till förmånlig och ren energi, anständigt arbete, tillväxt och klimatåtgärder.

EEP är en del av Finlands klimatfinansiering. Finlands andel av EEP-fonden kommer också i framtiden att vara ett av våra viktigaste initiativ som finansieras med medel för utvecklingssamarbete i kampen mot klimatförändringen.

Ytterligare information: Jouko Leinonen, enhetschef, tfn 0295 351 344 och Jan Koivu, inspektör, enheten för södra och västra Afrika. tfn 0295 350 547.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].

Kai Mykkänen
Tillbaka till toppen