Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finland gav löfte om 15 miljoner euro till Syrienkrisens offer

Utrikesministeriet
31.3.2015 17.20
Pressmeddelande 93/2015

Finland beviljar 15 miljoner euro för att hjälpa Syrienkrisens offer. Understatssekreterare Anne Sipiläinen tillkännagav Finlands stöd den 31 mars vid en konferens i Kuwait som sammankallats av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. I konferensen deltog representanter på hög nivå från biståndsgivarländer och från länder som tagit emot flyktingar från krisen i Syrien.

Av Finlands bistånd är 10 miljoner euro humanitär hjälp, som beviljades den 13 mars som en del av ett mer omfattande medelutdelningspaket. Förutom detta beviljas 5 miljoner euro av andra utvecklingssamarbetsmedel, med vilka man stöder grannländer som tagit emot flyktingar från Syrien. Biståndet distribueras i huvudsak via FN-organisationer, såsom flyktingorganisationen UNHCR, barnfonden UNICEF och Världsmatprogrammet WFP, samt finländska och internationella frivilligorganisationer.

Målet med konferensen i Kuwait var att öka stödet för offren för Syrienkrisen. Det humanitära läget som krisen förorsakat är mycket allvarligt. Kriget som började som en folkresning i Syrien har redan pågått över fyra år. Under denna tid har 12,2 miljoner, alltså två tredjedelar av de människor som fortfarande befinner sig i landet behövt humanitär hjälp och 7,6 miljoner människor har blivit tvungna att fly inom landet. Över 220 000 har dött.

Krisen i Syrien är den största pågående humanitära hjälpinsatsen i världen. FN behöver i år över 6,9 miljarder euro för att hjälp Syrienkrisens offer både inom landet och i grannländerna. I synnerhet Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak som redan mottagit över 3,9 miljoner flyktingar från Syrien.

Löftet om bistånd ökar Finlands totala bistånd till Syrienkrisen till över 62 miljoner euro. Åren 2011-2014 har Finland beviljat över 34 miljoner euro i humanitär hjälp samt över 13 miljoner euro övriga utvecklingssamarbetsmedel till stöd för lokala sammanslutningar, för planering av återuppbyggande och för fredsbyggande.

För mera information: Chefen för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik Anna Gebremedhin, tfn 040 583 0149 och chefen för enheten för Mellanöstern och Nordafrika Kirsikka Lehto-Asikainen, tfn 050 596 1516. 

Second International Humanitarian Pledging Conference for Syria

 
Tillbaka till toppen