Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland deltar i EU:s nödfond för Afrika

Ulkoasiainministeriö 12.11.2015 15.35
Pressmeddelande 249/2015

I samband med toppmötet i Valletta fattade EU beslut om att grunda en nödfond (EU Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa).

Syftet med fonden är att påverka de grundläggande orsakerna till migrationen, såsom fattigdom och konflikter i Afrika. Genom fonden ska EU också stödja genomförandet av det åtgärdsprogram som ska godkännas i Valletta.

Finland deltar i nödfonden med fem miljoner euro varav tre miljoner euro går till Afrikas horn, en miljon till Sahelregionen och en miljon euro till Nordafrika.

Till fonden riktas sammanlagt 1,8 miljoner euro genom EU:s finansieringsinstrument, och medlemsländerna stöder även fonden direkt.

”Finland anser att det är viktigt att främja stabiliteten i Afrika och påverka de bakomliggande orsakerna till migrationen. Det är viktigt att utveckla ekonomierna, främja sysselsättning och förbättra säkerheten”, framhåller utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

I samband med toppmötet hålls också fondens första styrelsemöte där Finland företräds av ambassadör Pertti Anttinen från utrikesministeriet.

Finlands bistånd till länderna i nödfondens verksamhetsområde har under de senaste åren varit i genomsnitt 83 miljoner euro. Genom sitt utvecklingssamarbete påverkar Finland de bakomliggande orsakerna till migrationen på flera sätt.

Exempel på Finlands verksamhet i några av de mest betydande ursprungsländerna för migrationen är stödet till den gemensamma fonden för Somalias hälsovårdssektor och till Internationella organisationen för migration IOM:s utbildningsprojekt inom hälsovårdssektorn där man drar nytta av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ur den somaliska diasporan i Finland. Finland håller också på att starta ett samarbetsprojekt inom utbildningssektorn i Eritrea, som är ett av de mest betydande ursprungsländerna för flyktingströmmen över Medelhavet.

I Nordafrika och Mellanöstern understöder Finland projekt för att stärka demokrati och de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på kvinnors rättigheter. I de här projekten ingår stödet till IOM:s åtgärder i Nordafrika. Finland stöder också dialogprocesser i regionen för att lösa spänningar och finna lösningar till aktuella utmaningar som till exempel migrationen.

För mera information: ambassadör Pertti Anttinen, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn 029 5351595 eller 050 9112008, och minister Toivakkas specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200.

Lenita Toivakka
Tillbaka till toppen