Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finland stöder de fattigaste utvecklingsländernas deltagande i internationell ekonomi med 10 miljoner eur

Utrikesministeriet 15.12.2015 10.00
Pressmeddelande 286/2015

I samband med världshandelsorganisationen WTO:s ministermöte den 14 december 2015 gav Finland ett finansieringslöfte på 10 miljoner euro för 2016–2020 för att integrera de allra fattigaste länderna i det internationella handelssystemet.

 ”Målet är att hjälpa de allra fattigaste länderna att med jämlika möjligheter delta i internationell handel och utnyttja de möjligheter som den erbjuder. Den internationella handeln har en stor roll när det gäller att utrota fattigdomen”, betonar utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Finlands stöd beviljas för programmet Enhanced Integrated Framework (EIF). EIF är ett gemensamt program för 51 utvecklingsländer, 8 internationella organisationer och 23 länder som ger bistånd, som stöder utvecklingen av handelssektorn i de minst utvecklade länderna. EIF:s sekretariat finns i Genève i anslutning till WTO.

EIF:s första fas löper ut i slutet av 2015. Den totala finansieringen av EIF-programmet var ca 200 miljoner US-dollar under den första fasen. Finlands andel av detta var 12,3 miljoner euro. 

Ytterligare information: Antti Piispanen, handelsråd, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn 040 134 5930. Begäran om intervju: Marja Koskela, minister Toivakkas diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463.

Lenita Toivakka
Tillbaka till toppen