Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finland stöder förebyggande av våld mot kvinnor i Myanmar

Utrikesministeriet 10.12.2015 12.17
Pressmeddelande 281/2015

Finland startar tillsammans med Sverige och FN:s befolkningsfond UNFPA ett projekt för att trygga flickors och kvinnors rättigheter i Myanmar. Finlands andel av projektets sammanlagda budget på 10,8 miljoner euro är 3,65 miljoner euro.

”Att flickors och kvinnors rättigheter förverkligas är en viktig sak för Finland. Att få ett slut på diskriminering, våld och skadliga kutymer, som till exempel tvångsäktenskap i Myanmar, hör till de globala målen för hållbar utveckling som vi förbundit oss till”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Myanmars flickor och kvinnor har det svårast i avlägsna trakter och i konfliktdrabbade områden. Finlands, Sveriges och UNFPA:s projekt ”Women and Girls First” genomförs tillsammans med lokala och internationella samarbetspartner i delstaterna Rakhine, Kachin och norra Shan.

Projektet går ut på att hindra och ingripa i våld mot flickor och kvinnor, att främja flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och att verkställa deras rättigheter.

Det gemensamma projektet erbjuder flickor och kvinnor akut hjälp, till exempel vård efter en våldtäkt. Mobila och permanenta kliniker och center för flickor och kvinnor ska erbjuda rådgivning och stöd.

Projektet ska förbättra flickors och kvinnors kunskap om sina egna rättigheter. Det uppmuntrar också män, pojkar och hela samhället att motarbeta könsrelaterat våld och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Avsikten är också att erbjuda flickor och kvinnor en möjlighet att berätta om sina problem för beslutsfattare.

”I krissituationer blir flickor och kvinnor utan skydd, trygghet och till exempel juridisk hjälp. De som gör sig skyldiga till sexuellt våld – familjemedlemmar, grannar, representanter för armén – går ostraffade. Att trygga flickors och kvinnors rättigheter och verkställa rättsstatsprincipen är viktigt för att förbättra deras säkerhet”, säger Silja Rajander som är specialsakkunnig vid Finlands förbindelsekontor i Yangon.

Ytterligare information: Silja Rajander, specialsakkunnig,[email protected], tfn +95 9 265 469 912, eller inspektör Eeva Lehtinen, tfn 0295 350 585

Lenita Toivakka
Tillbaka till toppen