Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finland stöder arbete mot könsstympning av kvinnor och flickor

Utrikesministeriet 12.11.2015 13.30
Pressmeddelande 247/2015

Under 2015–2017 finansierar Finland FN:s barnfond Unicefs och befolkningsfonden UNFPA:s gemensamma program för att motarbeta könsstympning av fickor och kvinnor med sammanlagt 300 000 euro.

”Att främja kvinnors och flickors rättigheter är en av tyngdpunkterna i Finlands utvecklingspolitik”, framhåller utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka. ”Särskilt de kvinnor och flickor som lever i samhällen där könsstympning förekommer kommer gynnas av programmet, men också resten av samhället drar nytta av det eftersom friska flickor och kvinnor är av stor betydelse för sin familjs och sina framtida barns välfärd.”

Programmets mål är att göra könsstympning till en icke-godkänd sedvana. Programmet går ut på nationella åtgärder i 17 stater i Afrika och Mellanöstern samt internationellt samarbete. På nationell nivå driver programmet på lagstiftning som förbjuder könsstympning och stöder övervakningen av att redan godkända lagar verkställs.

Genom programmet understöds också praktiska åtgärder för att könsstympning och konsekvenserna av den ska beaktas i hälsovårdstjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, i barnskyddet, förebyggande arbete mot våld i nära relationer och i offentliga sociala skyddstjänster. Information spelar en viktig roll eftersom beslutsfattare ofta tror att könsstympningen har folkets stöd.

Könsstympning kränker allvarligt kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, den orsakar dödsfall och livslånga men. Det beräknas att det finns över 125 miljoner kvinnor och flickor i världen vars könsorgan har stympats eller skurits.

Finland har redan under flera decennier genom sitt utvecklingssamarbete främjat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Att främja de mänskliga rättigheterna är en bärande princip i Finlands utvecklingssamarbete.

Läs mera om programmet på UNFPA:s webbplats.

För mera information: Gisela Blumenthal, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn 0295 350 958, och Juha Kirstilä, minister Toivakkas specialmedarbetare, tfn 040 552 8200.

Lenita Toivakka
Tillbaka till toppen