Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Genomforandet av regeringsprogrammet
I oktober fattades beslut om förlängning av läroplikten och bekämpning av våld mot kvinnor

Valtioneuvoston kanslia 17.10.2020 11.35

Publicerad på svenska 3.11.2020 kl. 16.38

Under oktober månad gjordes det betydande framsteg i fyra av de åtgärder som ingår i regeringens handlingsplan: läropliktsreformen, den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen, programmet för bekämpning av våld mot kvinnor samt avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT). Efter höstens budgetförhandlingar togs det i handlingsplanen in 22 nya åtgärder som syftar till att stärka sysselsättningen, främja hållbar tillväxt och stödja företagens förnyelse.

Läroplikten förlängs till 18 års ålder, och utbildningen på andra stadiet blir avgiftsfri för de studerande. Syftet med reformen är att höja utbildnings- och kompetensnivån, minska skillnaderna i inlärning och öka likabehandlingen och jämlikheten i utbildningen.

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse är det viktigaste styrdokumentet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Redogörelsen, som utarbetas för varje regeringsperiod, preciserar riktlinjerna i regeringsprogrammet. Det viktigaste målet för redogörelsen är att främja Finlands säkerhet och konfliktförebyggande både genom nationella åtgärder och genom internationellt samarbete.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor är en av de viktigaste insatser som statsminister Sanna Marins regering gör för att förbättra brottsoffrens ställning och för att förebygga i synnerhet digitalt våld och hedersrelaterat våld. Dessutom är programmet med dess 32 åtgärder ett svar på de internationella rekommendationer som Finland har fått om att ingripa i våld mot kvinnor.

Avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Avtalen stöder en hållbar stadsutveckling och utökar bostadsbyggandet i växande stadsregioner genom att samordna markanvändningen, boendet och trafiken.

Tillbaka till toppen