Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Team Finlands hantering av kundrelationer effektiviseras

Utrikesministeriet 11.9.2019 10.35
Nyhet

Det gemensamma systemet för leverantörerna av offentliga företagstjänster effektiviserar Team-Finland nätverkets arbete.

Kuva Team Finland -tilaisuudesta, jossa ihmisiä keskustelemassa pöytien ympärillä.

Utrikesministeriet har varit med om att bygga ett nytt digitalt system för hantering av kundrelationer, som används av Team-Finland-exportnätverkets nyckelaktörer. Samtliga organisationer som utnyttjar systemet betjänar och stöder finländska företag i deras exportsträvanden.

Systemet möjliggör att det finns relevanta uppgifter om företagskunderna att tillgå för centrala aktörer i realtid. En enhetlig handlingsmodell fördjupar Team Finland–exportsamarbetet och gör det ännu flexiblare mellan organisationerna.

De offentliga tjänsteleverantörerna bistår tiotusentals finländska företag. Med hjälp av det elektroniska verktyget kan tjänsteleverantörerna lättare än tidigare välja ut sådana företag ur systemet som riktar in sig på den internationella marknaden.

-Systemet är som ett lim som förenar aktörerna inom Team Finland. Vi vill på ett effektivt sätt hjälpa finländska företag med exporten. Finlands välfärd är beroende av de finländska företagens välfärd, säger Juha Markkanen, ledande sakkunnig vid utrikesministeriet, och berömmer det faktum att den nya verksamhetsmodellen effektiviserar företagens internationalisering.

Förutom utrikesministeriet har närings-, trafik- och miljöcentralerna, Business Finland, Finnvera, TE-byråerna, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och aktörer som lyder under arbets- och näringsministeriet (ANM) utvecklat och ska använda systemet för hanteringen av kundrelationer. Systemet har redan 1 400 användare inom sex olika organisationer och det slutliga antalet användare är 1800.

Ett informationssäkert utbyte av kunduppgifter gjordes möjligt genom lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster, som utfärdades 2017. Lagen förutsätter att de kunduppgifter som registrerats, lämnats ut och använts är nödvändiga för tjänsteutövningen.

Läs mer: https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/julkiset-yrityspalveluiden-tuottajat-rakensivat-yhteisen-jarjestelman-asiakkuudenhallintaan

Tillbaka till toppen