Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header

Statsrådets allmänna sammanträde 5.4.2018 Straffbestämmelserna om terroristbrott ska bli mer omfattande

5.4.2018 14.10
JM

Regeringen föreslår ändringar i strafflagen för att genomföra EU:s direktiv om terroristbrott. Målet är att förbättra möjligheterna att förebygga terroristbrott genom att utvidga området för straffbart beteende med beaktande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och den straffrättsliga legalitetsprincipen.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Tillbaka till toppen