Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Tilläggsbudgetpropositionen överför anslag för försvarsministeriets förvaltningsområde till kommande år

Försvarsministeriet
27.5.2021 11.34 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 11.40
Pressmeddelande

Regeringens tredje tilläggsbudgetproposition överför anslag för försvarsministeriets förvaltningsområde till kommande år. Ändringarna minskar anslagen för 2021 med sammanlagt cirka 287 miljoner euro och ökar på motsvarande sätt utgiftsramarna för 2022-2028.

I praktiken beror detta på ändringar i tidsramarna för upphandlingar av försvarsmateriel. Utgifterna för beställningsfullmakterna för anskaffningar senareläggs så att de bättre än tidigare ska motsvara betalningsplanen för upphandlingarna. I huvudsak handlar det här om finansieringen av Flottilj 2020, i vilket fokus har legat på projektets början.

I vårens tilläggsbudgetar minskar dessutom justeringarna av index- och valutakursutgifter enligt etablerad praxis anslagen med sammanlagt cirka 14,5 miljoner euro.

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller också anslagsökningar, av vilka den mest betydande är ökningen på 7,1 miljoner euro för beväringarnas matpenningskostnader. Man förbereder sig på att fortsätta med de utbildnings- och permissionsarrangemang för beväringar som föranleds av coronavirusepidemin till utgången av 2021.

Vid försvarsministeriet ges mer information av ekonomidirektör Kristiina Olsson, tfn 0295 140 220.

Tillbaka till toppen