Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Twinning: Finland ska utveckla statens personalförvaltning i Armenien

Utrikesministeriet
3.10.2019 10.38
Nyhet
Twinning: Finland ska utveckla statens personalförvaltning i Armenien

Finlands, Estlands och Frankrikes gemensamma anbud har vunnit projekttävlingen Twinning i Armenien. Det tvååriga projektet som inleds i slutet av året ska bidra till reformerna inom den offentliga förvaltningen i Armenien och förbättra tjänstemannakårens kompetens. För projektet svarar HAUS kehittämiskeskus Oy.

Projektet ska främja statens HR-kompetens på bred front. I synnerhet ska projektet fokusera på att stärka statens myndighet med ansvar för personalförvaltningen och dess kundrelationer till sektorförvaltningen. Ett av målen är också bland annat att utveckla rekryteringsprocessen för tjänstemän och reformera prestationsbedömnings - och ersättningssystemet. Förutsättningarna för tjänstemannautbildningen utvecklas på en digital läroplattform.

Foto: Heidi Lempinen

Ansvaret för projektets delområden har fördelats mellan de deltagande EU-medlemsländerna. Från Estland deltar finansministeriet och Estonian Center of Eastern Partnership och från Frankrike den nationella förvaltningsskolan École nationale d' administration i projektkonsortiet.

"Att utveckla den offentliga förvaltningen och tjänstemannautbildningen hör till HAUS kärnkompetensområde och vi har varit med om att stödja reformer som hänför sig till dessa teman i flera länder. Vi har lyckats få ihop ett utmärkt konsortium för detta projekt, och de olika aktörernas starka sidor kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi ser med iver fram emot att få inleda projektet", säger Heidi Lempinen, direktör för HAUS International som ansvarar för HAUS internationella verksamhet.

Armenien är en bekant Twinningpartner för Finland. Finlands tidigare Twinningprojekt i Armenien har handlat bland annat om utbildning, statistikvetenskap och migration. För närvarande har Finland inga pågående Twinningprojekt i Armenien.

Med hjälp av Twinning utvecklas förvaltning och lagstiftning i Europeiska unionens närområden. Verksamheten är kopplad till EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik. EU-länderna tävlar om projekten genom ett anbudsförfarande och partnerländerna väljer vem som får genomföra projektet.

Twinning baserar sig på ett tätt samarbete mellan det genomförande landet och partnerlandet för att nå de mål som fastställts i projektavtalet. Ett enskilt Twinningprojekt löper över cirka två år och har vanligtvis en budget på 1–2 miljoner euro. I Finland samordnas Twinningverksamheten av ett team vid utrikesministeriet.

 

EU:s utvidgnings- och grannskapsprojekt - Twinning och TAIEX

Tillbaka till toppen