Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets allmännan sammanträde 16.1.2020 Skyldighet för arbetsgivare att meddela arbets- och näringsbyrån om arbetstagare som sägs upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker

16.1.2020 13.57
ANM

Regeringen föreslår att arbetsgivarens skyldigheter att underrätta och informera i samband med att arbetstagare har sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker återinförs. Regeringen lämnade den 16 januari 2020 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen