Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header

Statsrådets allmänna sammanträde 8.11.2018 Antalet anställda hos arbetsgivaren ska beaktas vid bedömningen av uppsägningar som beror på arbetstagaren

8.11.2018 14.09
ANM

Regeringen lämnade den 8 november 2018 en proposition med förslag till ändring av arbetsavtalslagens paragraf om uppsägning på personbaserade grunder. Genom lagändringen beaktas att en liten arbetsgivare har sämre möjligheter att bära konsekvenserna av en enskild arbetstagares brott mot eller åsidosättande av sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen