Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header

Arbetslösa får möjlighet att studera i högst sex månader utan att de förlorar arbetslöshetsförmånen

19.4.2018 14.44
ANM

Regeringen lämnade den 19 april till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att arbetssökande ska ha rätt att studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen, om personen fyllt 25 år och studierna pågår högst sex månader. Avsikten är också att studier ska visa att personen är aktiv på det sätt som förutsätts i aktiveringsmodellen.

Pressmeddelande den 19.4.: Aktiveringsmodellen utvecklas
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Tillbaka till toppen