Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utrikesministeriet fortsätter bevilja understöd för CSO:ers kommunikation och globala fostran

Utrikesministeriet 6.2.2018 10.50 | Publicerad på svenska 8.2.2018 kl. 22.10
Pressmeddelande

Utrikesministeriet kommer att utlysa statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers (CSO) kommunikation och globala fostran 2018 liksom tidigare.

Under hösten utredde utrikesministeriet möjligheten att överföra förvaltningen av statsunderstödet till Utbildningsstyrelsen. Då skulle stödet ha kunnat sökas direkt av utbildningsanordnarna och CSO:erna skulle ha agerat samarbetspartner.

Utrikesministeriet konsulterade CSO:er om deras syn på en reform av stödet och diskuterade olika alternativ för att utveckla det. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen konstaterade emellertid att reformen inte genomförs i år utan att det finns anledning att fortsätta diskussionen.

Utrikesministeriet informerar i ett senare skede om tidpunkten och kriterierna för understödet för projekt som genomförs 2019–2020.

Ytterligare information: Jyrki Nissilä, enhetschef, enheten för det civila samhället, tfn 0295 351205.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Korrigerat 6.2.2018:Jyrki Nissiläs telefonnummer.

Kai Mykkänen
Tillbaka till toppen