Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utrikesministeriet övergår till lägesorganisation

Utrikesministeriet
24.3.2020 14.15
Pressmeddelande

Den 16 mars 2020 beslutade statsrådet att det råder sådana undantagsförhållanden i Finland som avses i beredskapslagen. Ur utrikesministeriets synvinkel drabbar den allvarliga störningssituationen orsakad av coronapandemin samtidigt Finlands beskickningar i utlandet, utrikesministeriet och hela samhället. Därför övergår utrikesministeriet från och med den 24 mars 2020 till verksamhet och en lägesorganisation i enlighet med beredskapsnormerna.

Lägesorganisationen ansvarar inom utrikesförvaltningen för att leda och hantera situationen under de särskilda undantagsförhållanden som pandemin orsakar. Lägesorganisationens viktigaste uppgift är att trygga utrikesministeriets funktionsförmåga, att bistå och ta hem finländare som befinner sig utomlands, att trygga beskickningarnas funktionsförmåga och säkerställa beskickningspersonalens och deras familjemedlemmars säkerhet.

Lägesorganisationen består av hela utrikesförvaltningens personal på det sätt som respektive operativa situation förutsätter. Lägesorganisationen leds av ministeriets ledningsgrupp och den operativa verksamheten av ministeriets beredskapschef.

Ytterligare information: Paula Parviainen, kommunikationsdirektör, tfn +358 50 477 5827.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen