Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Unescos världsarvskommitté samlas i Istanbul

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2016 10.04
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet
Utrikesministeriet
Miljöministeriet

Pressmeddelande 135/2016
11.7.2016

Unescos världsarvskommitté samlas för sin 40:e session i Istanbul i Turkiet den 10–20 juli. Finland är medlem av kommittén 2014–2017. Kommittén utser nya kultur- och naturarvsobjekt för världsarvslistan samt blandade objekt som har både kultur- och naturvärde. Kommittén diskuterar också världsarvsobjektens skyddsstatus och finansieringen av världsarvsverksamheten. Det totala antalet världsarv före sessionen är 1031.

Världsarvskommittén beslutar årligen om vilka nya objekt som ska upptas på världsarvslistan. Världsarvsavtalet har 192 medlemsstater, varav 21 utgör världsarvskommittén. Finland är medlem av kommittén 2014–2017.

Totalt 9 naturarv, 16 kulturarv och 4 natur- och kulturarv kommer att bedömas. Bland dessa finns grottorna i Gibraltar där det finns lämningar från neandertalmänniskors bosättningar och som föreslogs av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Revillagigedoöarna, som föreslogs av Mexiko. Mikronesien håller å sin sida på att få med sitt första objekt på listan, det ceremoniella centret Nan Madol. Finland föreslår inga egna objekt för världsarvslistan under sin kommittéperiod.

En viktig del av kommitténs arbete är att följa upp statusen hos objekt som tidigare tagits upp på världsarvslistan och vid behov flytta över objekt till listan över hotade världsarv. Exempel på hot är naturkatastrofer och krig. Det är möjligt att anhålla om understöd hos världsarvsfonden för skötsel och skydd av hotade objekt. Finlands nationella världsarvsstrategi för 2015–2025 framhäver också arbetet som görs för att skydda objekten, där Finland har gedigen sakkunskap.

Kommittén beslutar om hur utformandet av den nya politiska styrningen ska fortsätta. Styrningen hjälper kommittén att fungera mer effektivt och konsekvent i sina beslut och i sitt arbete. Kommittén godkänner också den tvååriga budgeten för världsarvsfonden. Kommittén kommer att diskutera huruvida finansieringen räcker till samt resurserna hos världsarvscentrets sekretariat.

Aktuella teman är också sambandet mellan att skydda världsarven och att nå målen för hållbar utveckling samt svårigheterna med att skydda världsarven i olika typer av konfliktsituationer.

Finlands delegation leds av ambassadör Okko-Pekka Salmimies från den finska representationen i Paris och huvudsaklig sakkunnig är världsarvskoordinator Susanna Lindeman från Forststyrelsen samt specialsakkunnig Stefan Wessman från Museiverket.

Ytterligare information: Okko-Pekka Salmimies, ambassadör, den finska representationen i Paris, tfn +33 6 255 871 40
Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 
Tillbaka till toppen