Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

En ny förordning om ljudmiljön i byggnader förbättrar akustiken i öppna kontor och lärmiljöer

Miljöministeriet 24.11.2017 12.16 | Publicerad på svenska 24.11.2017 kl. 12.30
Pressmeddelande

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Att beakta ljudmiljön blir allt viktigare, eftersom byggande i närheten av områden som utsätts för buller har ökat, likaså omgivningsbullret och antalet ljudkällor inomhus.

I den förordning som nu utfärdas anges nya gränsvärden och krav bl.a. när det gäller byggnaders ljudisolering, buller- och vibrationsskydd och ljudförhållanden. Det utfärdas dessutom bestämmelser om ljudförhållandena på gårds- och vistelseområden som används för rekreation och på balkonger som används för vistelse.

I och med att t.ex. öppna lärmiljöer och öppna kontor blir allt vanligare måste ljudmiljön beaktas bättre vid byggande. Avsikten är att göra utrymmena hälsosammare och trivsammare genom att ange bindande gränsvärden och krav som gäller ljudförhållandena.

Förordningen ska i första hand tillämpas på nya byggnader. Vid ombyggnad och vid ändring av byggnaders användningsändamål bestäms kraven på byggnadens ljudmiljö i regel alltid enligt de författningar som gällde när byggnaden uppfördes.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter de föreskrifter i del C1 i Finlands byggbestämmelsesamling som gäller ljudisolering och bullerskydd i byggnad samt de föreskrifter i del C1 och D2 som gäller de ljudnivåer som tillåts i fråga om installationstekniska anordningar.

Mer information

Ari Saarinen, miljöråd, tfn 050 413 76 64, [email protected]

Kimmo Tiilikainen
Tillbaka till toppen