Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Föredragning för republikens president 19.12.2017 Ny lag om för- och efternamn träder i kraft 2019

19.12.2017 17.18
JM

Namnlagstiftningen förnyas i sin helhet från och med ingången av 2019. Genom den nya lagen om för- och efternamn som stadfästes av republikens president idag ändras namnlagstiftningen så att den motsvarar de förändringar som skett i samhället. Den nya lagen ger större valfrihet när det gäller namn. De bestämmelser som grundar sig på det finländska namnskicket luckras upp bland annat genom att tillåta efternamnskombinationer.
Beslut från föredragningen för republikens president (på finska)

Tillbaka till toppen