Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets allmänna sammanträde 27.9.2018 Den nya lagen om funktionshinderservice tryggar service enligt de individuella behoven för personer med funktionsnedsättning

27.9.2018 15.22
SHM

Avsikten är att handikappservicelagen och specialomsorgslagen ska slås samman till en lag som gäller särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen tryggar tillräckliga och lämpliga tjänster på lika villkor för alla personer med funktionsnedsättning samt stärker självbestämmanderätten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Genom lagen förverkligas principerna i FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om barnets rättigheter. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 27 september 2018.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Tillbaka till toppen