Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådet godkände försvarsredogörelsen att överlämnas till riksdagen

Försvarsministeriet 16.2.2017 13.20
Pressmeddelande

Statsrådets försvarsredogörelse till riksdagen godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 16 februari 2017.

Redogörelsen drar upp de försvarspolitiska riktlinjerna för hur den finska försvarsförmågan ska upprätthållas, utvecklas och användas. Genom försvarsredogörelsen och verkställandet av den tryggas Finlands försvarsförmåga i en föränderlig säkerhetssituation, skapas förutsättningar för att upprätthålla ett trovärdigt försvarssystem som täcker hela landet, dras riktlinjer upp för genomförande av strategiska kapacitetsprojekt, förbättras försvarsmaktens beredskap och styrs fördjupandet av försvarssamarbetet samt utvecklandet av den nationella lagstiftningen. Den tid som redogörelsen omfattar sträcker sig till mitten av 2020-talet.

Försvarsredogörelsen utarbetades nu för första gången som en separat redogörelse. Den är en fortsättning på en rapport från en parlamentarisk utredningsgrupp (Riksdagens kanslis publikationer 3/2014) samt statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (SRK publikationsserie 7/2016). Försvarsredogörelsen har beretts på bred basis i förvaltningsövergripande samarbete, och vid utarbetandet av den har också den parlamentariska uppföljningsgruppen hörts.

Redogörelsen har publicerats i sin helhet på försvarsministeriets webbplats på adresserna

finska www.defmin.fi/selonteko2017

svenska www.defmin.fi/redogorelse2017

engelska www.defmin.fi/report2017

Ytterligare information om redogörelsen ges vid försvarsministeriet av överdirektör Janne Kuusela vid försvarspolitiska avdelningen, tfn 0295 140120.

Eventuella begäranden om kommentarer till försvarsminister Jussi Niinistö riktas till specialmedarbetare Petteri Leino, tfn 0295 140104

Tillbaka till toppen