Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets allmänna sammanträde 4.7.2019 Statsrådet utnämnde fem statssekreterare för ministrar

5.7.2019 8.51
SRK
Statssekreterarna Sumuvuori, Aaltonen ja Lehtonen avgav sin tjänsteförsäkran och statssekreterare Puumala avlade tjänsteed.

Statsrådet utnämnde den 4 juli politices magister, Master of Arts Johanna Sumuvuori till utrikesminister Pekka Haavistos statssekreterare från och med den 9 juli 2019. Dessutom utnämnde statsrådet juris magister Valtteri Aaltonen till kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paateros statssekreterare, magister i samhällsvetenskaper Tuomo Puumala till forsknings- och kulturminister Annika Saarikkos statssekreterare, juris magister Jari Partanen till näringsminister Katri Kulmunis och jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs statssekreterare samt politices magister Terhi Lehtonen till miljö- och klimatminister Krista Mikkonens statssekreterare från och med den 4 juli 2019. Statssekreterarna utnämns för ministerns mandatperiod.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen