Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Bestämmelserna om tillsynen över det frivilliga försvaret preciseras

Försvarsministeriet 14.2.2020 9.00 | Publicerad på svenska 14.2.2020 kl. 9.10
Pressmeddelande

Försvarsministeriet utförde under åren 2018-2019 en laglighetskontroll av det frivilliga försvaret. Föremål för kontroll var i synnerhet utbildningen som Försvarsutbildningsföreningen ordnar för minderåriga, utnyttjandet av Försvarsmaktens skjutvapen i annan utbildning vid Försvarsutbildningsföreningen än den som Försvarsmakten hade beställt, behandlingen av föreningens statsunderstöd och lagenligheten i Försvarsmaktens och försvarsministeriets tillsyn över det frivilliga försvaret.

Utifrån resultaten av kontrollen ska försvarsministeriet precisera förfarandena för övervakningen av det frivilliga försvaret.

Under tiden 1.1.2016-20.8.2018 har det i Försvarsutbildningsföreningens utbildning som främjar den militära förmågan enligt försvarsministeriet deltagit minderåriga trots att åldersgränsen för utbildningen är 18 år. Dessutom har enstaka minderåriga deltagit i en utbildning där Försvarsmaktens vapen användes.

Försvarsmaktens skjutvapen och ammunition har eventuellt i strid med bestämmelserna överlåtits till Försvarsutbildningsföreningens utbildning som främjar den militära förmågan åtminstone under perioden 1.1.2016 -20.8.2018. På utbildningarna i fråga har vapnen dock hanterats under tillsyn av Försvarsmaktens personal. De motstridiga förfarandena i har korrigerats bl.a. genom den lagstiftningsreform av det frivilliga försvaret som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Utöver korrigeringarna har försvarsministeriet bett centralkriminalpolisen undersöka ministeriets iakttagelser i fråga om ovannämnda övervakningsobjekt.

Försvarsministeriet har upptäckt brister i behandlingen av Försvarsutbildningsföreningens statsunderstöd. Ministeriet har därför inlett en inspektion enligt statsunderstödslagen.

Utifrån resultaten av inspektionen kommer försvarsministeriet att utveckla tillsynen av det frivilliga försvaret ytterligare. Tillsynsplikten för försvarsförvaltningens myndigheter har redan preciserats genom lagstiftningsreformen av det frivilliga försvaret som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Försvarsministeriet har på basis av de iakttagelser som gjorts under inspektionen överfört inspektionsobjekt till Försvarsmaktens interna laglighetskontroll för utredning. Försvarsmakten ansvarar för informationen i fråga om dessa inspektionsobjekt.

Försvarsministeriet anser att det frivilliga försvarsarbetet och de utbildare och kursdeltagare som deltar i det är en viktig del av Finlands nationella försvar. Inspektionerna får inga konsekvenser för det fortsatta frivilliga försvarsarbetet.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare upplysningar av Timo Tuurihalme, regeringssekreterare, vicehäradshövding, tfn 02951 40119. E-post: [email protected]

Tillbaka till toppen