Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna granskade regeringen hur regeringsprogrammet genomförts och drog upp riktlinjer för hur arbetet ska framskrida

3.5.2021 11.40
Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna granskade regeringen hur regeringsprogrammet genomförts och drog upp riktlinjer för hur arbetet ska framskrida

Den första dagen av halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna diskuterade statsminister Marins regering genomförandet av regeringsprogrammet. Av de lite mer än 200 åtgärderna i regeringens handlingsplan har nu drygt en tredjedel slutförts, och fram till midsommaren beräknas närmare hälften vara klara. En stor del av målen har å andra sidan ännu inte en preciserad tidsplan. I handlingsplanen ingår också en del arbete som utförs kontinuerligt under hela regeringsperioden.

I april färdigställdes en strategin för förnybar industri, en tolvårig riksomfattande trafiksystemplan och ett förslag till reform av beskattningen av tjänstebilar. Vid halvtidsöverläggningen fattade regeringen flera beslut för att förbättra sysselsättningen och stärka förutsättningarna för industrins omställning och konkurrenskraft. På basis av dessa beslut revideras handlingsplanen under maj månad.

Tillbaka till toppen